İngilizce Lisan Eğitimimiz
Günümüzde ikinci bir dil öğrenmenin kaçınılmazlığını göz önünde bulundurduk.
Onların oyunlar, şarkılar, masallar, hikâyeler ve şiirlerden oluşan dünyalarını İngilizce ile zenginleştirdik.