Etkinliklerimiz
*Mutfak çalışmaları
*Gezi çalışmaları
*Seramik ve resim çalışmaları
*Beden eğitimi ve jimnastik çalışmaları
*İngilizce lisan eğitimi çalışmaları
*Deney yapma çalışmaları(minik mucitlerin keşfi)